สั่งออเดอร์สินค้าตอนนี้
เพราะฉันสนับสนุนชาวเขาไทย

คุณเคยถามตัวเองไหม
ว่าจริงๆดื่มกาแฟไปทำไม?

เหตุเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว...

แหล่งเขาปางขอน จังหวัดเชียงราย เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าอาข่า เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่กรณ์และเชื่อมโยงไปถึงแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญหล่อเลี้ยงภาคการเกษตรของคนจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง

ในอดีตชาวเผ่าอาข่าบ้านปางขอนนั้น
นิยมปลูกฝิ่นกับทำไร่เลื่อนลอย
แผ้วถางป่าต้นน้ำไปเรื่อยๆ จนเป็นปัญหาร้ายแรง
.
เป็นแหล่งปัญหายาเสพย์ติดและป่าเป็นภูเขาหัวโล้นในที่สุด

สภาพป่าไม้ที่ไร้ชีวิต กลายเป็นแหล่งปลูกฝิ่น ที่เขาปางขอน จ.เชียงราย

จนกระทั่งมีการจัดตั้งโครงการรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านปางขอน ให้นำกาแฟพันธ์อาราบิก้าแท้จากแอฟริกา มาพัฒนาชุมชนให้ปลูกกาแฟ เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน ลดปัญหายาเสพย์ติดและรักษาป่าไม้
.
ด้วยการฝึกอบรมศิลปาชีพ และสอนทำการเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ชาวเขาและคนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน โดยคนเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่า ป่าให้ความร่มเย็น และเป็นแหล่งผลิตอาหารของคน
.
รายได้จากการปลูกกาแฟของชาวอาข่าในพื้นที่  เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวอาข่าหยุดพฤติกรรมเดิมแล้วหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกกาแฟเพื่อขายเมล็ด จนส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำและแพร่ขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นวงกว้าง รวมถึงส่วนหนึ่งยังเป็นแนวกันชนในการป้องกันปัญหาการปลูกพืชเสพติดด้วย

"อะมา" กาแฟชนิดพิเศษของไทย (exotic) ที่หาดื่มได้ยาก

กาแฟแบรนด์ "อะมา" คือผลผลิตแห่งความตั้งใจของชาวเขา
.
"อะมา" ในภาษาอาข่าของชาวเขาพื้นบ้าน แปลว่า "แม่" ซึ่งต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก
.
รสชาติกาแฟอาราบิก้าแท้ที่ปลูกบริเวณนี้ มีลักษณะรสชาติพิเศษไม่เหมือนใคร หาดื่มได้ยาก
มีรสชาติ นุ่มนวล กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ จากดินเขาปางขอน
.
เกิดจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกบนยอดเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,280  เมตร ไร้การรบกวนจากภายนอก

แหล่งเขาปางขอน ผืนดินธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไร้การรบกวนจากภายนอก

พิถีพีถรรณในทุกขั้นตอนจนเป็นกาแฟชนิดพิเศษแบบ exotic

การเก็บเกี่ยวผลกาแฟเชอรรี่

ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการเก็บเกี่ยวผลกาแฟเชอรี่ที่เลือกเก็บแต่เมล็ดกาแฟที่สุกแก่เต็มที่เท่านั้น

การคัดสรรกาแฟสาร

พิถีพิถันในขั้นตอนการคัดเลือกกาแฟสารที่ได้คุณภาพตามระดับมาตรฐานเมล็ดกาแฟ

การคั่วเมล็ดกาแฟ

เมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วจากผู้เชี่ยวชาญ
จึงมั่นใจในทุกระดับการคั่วที่ให้รสชาติกาแฟที่ที่ให้ความหอม นุ่มนวล

การเก็บเกี่ยวผลกาแฟเชอรรี่

ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการเก็บเกี่ยวผลกาแฟเชอรี่ที่เลือกเก็บแต่เมล็ดกาแฟที่สุกแก่เต็มที่เท่านั้น

การคัดสรรกาแฟสาร

พิถีพิถันในขั้นตอนการคัดเลือกกาแฟสารที่ได้คุณภาพตามระดับมาตรฐานเมล็ดกาแฟ

การคั่วเมล็ดกาแฟ

เมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วจากผู้เชี่ยวชาญ เราจึงมั่นใจในทุกระดับการคั่วที่ให้รสชาติกาแฟที่ที่ให้ความหอม นุ่มนวล

ทำไมคุณถึงต้องลอง
?

กาแฟชนิดพิเศษของปางขอน

"รสชาติไม่เหมือนใครเพราะ
ปลูกบนยอดเขาสูงกว่า 1,280ม.
ไร้การรบกวนจากภายนอก"

กาแฟชนิดพิเศษ (exotic)
ทำไมถึงต้องลอง?

"ปลูกบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,280 เมตร ไร้การรบกวนจากภายนอก"

ควบคุมกระบวนการปลูกและคัดสรรค์อย่างพิถีพิถันนักเกษตรประจำโครงการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงเขาปางขอน

ตั้งแต่การใส่ปุ๋ยอย่างดีให้ต้นกาแฟปีละ 2 ครั้ง ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลกาแฟเชอรรี่ ซี่งจะคัดเฉพาะผลสีแดงเท่านั้น แล้วนำมากระเทาะเปลือกภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม.

จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการแปรเปลี่ยนให้เป็นกาแฟกะลาที่ความชื้นต่ำกว่า 12% แล้วจึงบ่มเพาะเป็นเวลานานถึง 8 เดือน

แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเพื่อที่จะนำมาคั่ว เป็นกาแฟคั่วบด อะมา ที่หาดื่มได้ยาก

กาแฟชนิดพิเศษ (exotic)
ทำไมคุณถึงต้องลอง?

ควบคุมกระบวนการปลูกและคัดสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยนักเกษตรประจำโครงการพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงบ้านปางขอน
.
ปลูกบนยอดเขาสูงกว่า 1,280  เมตรจากระดับน้ำทะเล ไร้การรบกวนจากภายนอก
.
ตั้งแต่การใส่ปุ๋ยอย่างดีให้ต้นกาแฟ ปีละ 2 ครั้ง ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลกาแฟเชอรรี่ ซี่งจะคัดเฉพาะผลสีแดงเท่านั้น
.
แล้วนำมากระเทาะเปลือกภายในเวลา 24 ชม. จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการแปรเปลี่ยนให้เป็นกาแฟกะลาที่ความชื้นต่ำกว่า 12%
.
บ่มเพาะเป็นเวลานานถึง 8 เดือน แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเพื่อที่จะนำมาคั่ว
.
เป็นกาแฟคั่วบด "อะมา" ที่หาดื่มได้ยาก

🌲 ฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้วกว่า 3,650 ไร่ 🌲
ลดปัญหายาเสพย์ติดและรักษาป่าไม้

ปี '48 สภาพป่าที่ไร้ชีวิต
เต็มไปด้วยปัญหายาเสพย์ติด
ปัจจุบัน เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์
เพราะคนไทยช่วยกัน

🌲 ฟื้นฟูสภาพป่า 🌲
ไปแล้วกว่า 3,650ไร่

ลดปัญหายาเสพย์ติด
และรักษาป่าไม้

ปี '48 สภาพป่าที่ไร้ชีวิต
เต็มไปด้วยปัญหายาเสพย์ติด
ปัจจุบันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์
เพราะคนไทยช่วยกัน
Yooon Skulpichetrut
reviewed at GRIP Germs Killer

"มันเริสมากจริงๆคะ หมาชอบฉี่ที่ซ้ำๆ จนกลิ่นฉุน เอาน้ำยาไม่กี่หยด ผสมลงน้ำ กลิ่นหายเลยคะ"

Kung Boonrawee
reviewed at GRIP Germs Killer

"ใช้เช็ดโต๊ะ ถูพื้น แช่ผ้า รู้สึกสะอาด และ หอมมากค่ะ"

youyouyou Hakushow
reviewed at GRIP Germs Killer

"ทำความสะอาดได้ดีจริงๆ กลิ่นอ่อนๆ หอม ไม่ฉุน คุณแม่ คุณลูก หรือน้องสุนัขก็ไม่เคยจาม หรือระคายเคืองกับกลิ่น ไม่ได้เว่อนะ ชอบจริงๆ"

Kirida Nan
reviewed at GRIP Germs Killer

"ถูกใจมากๆค่ะ กลิ่นหอมสดชื่น ยิ่งบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง แนะนำเลยค่ะ"

NuPle Supaporn
reviewed at GRIP Germs Killer

"ใช้ดีจริงๆ ค่า กลิ่นหอมสดชื่นนนน"

Anocha Fah Onnimnit
reviewed at GRIP Germs Killer

"ชอบมากค่ะ ใช้แล้วรู้สึกมั่นใจว่าสะอาด ปลอดภัย กลิ่นก็หอมกำลังดีค่ะ สดชื่น คุณแม่มาหาที่หอ ขอลองใช้ คุณแม่ก็ติดใจ ให้ซื้อกลับไปให้ที่บ้านที่ต่างจังหวัดเลยค่ะ"

Paranee Panmak
reviewed at GRIP Germs Killer

"สั่งมา 1 ลัง ใช้ดีมากค่ะหอมเหมือนยูคาลิปเลยไกล้หมดจะสั่งต่อนะคะ เพราะคุณหมอทรูเลยสั่งมาใช้ไม่ผิดหวังเลยจ้า"

Aor Kaidtom
reviewed at GRIP Germs Killer

"ใช้ดีจนตอนนี้ต้องมีติดบ้านไว้ตลอดขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะเลี้ยงน้องหมาด้วยน้ำยานี้ดับกลิ่นได้ทุกอย่างหอมสดชื่นชอบมากๆค่ะและจะใช้ไปตลอดแน่นอนค่ะ"

Slita Duxbury
reviewed at GRIP Germs Killer

"ใช้ดีมากค่ะ เช็ดสะอาด กลิ่นสดชื่น ไม่เหนียวเท้า ไม่ป็นคราบน้ำ"

Chanida Choetsopon
reviewed at GRIP Germs Killer

"ลองใช้แล้วชอบมาก กลิ่นสดชื่น ใช้ทั้งห้องนอน ห้องครัว และกรงน้องหมาค่ะ"

ได้รับความไว้วางใจจาก
บริษัทชั้นนำ

🎊 95%ของลูกค้า 🎊
ชอบในรสชาติ

9 ใน 10 กลับมาซื้อซ้ำ!

🎊 95% ของลูกค้าถูกใจในรสชาติ! 🎊
ส่งเร็วถึงมือคุณด้วย Kerry Express

🔥 สินค้ามีจำนวนจำกัด 🔥

สั่งซื้อทาง facebook ตอนนี้! โปรราคาพิเศษ
จัดส่ง FREE!

เพื่อให้กาแฟจากชุมชนส่งตรงถึงคุณ เราจึงเลือกให้สื่อออนไลน์ในการขายโดยไม่ผ่านนายหน้า

ปีนึงเราผลิตอย่างมีจำนวนจำกัดทำให้ล็อตผลิตแรกของเรานั้นหมดอย่างรวดเร็วขาดตลาดและล็อตนี้ก็ใกล้จะหมดแล้ว

กดลิ้งค์เพื่อสั่งกาแฟคั่วบดอะมาปางขอนได้เลย


"ถ้าวันนี้คุณมีโอกาสช่วยชาวเขาไทย
รักษาป่าไม้และลดปัญหายาเสพย์ติด
และยังได้ดื่มกาแฟชนิดพิเศษ รสชาติเยี่ยม
คุณอยากลองไหม?"

สั่งซื้อตอนนี้ เพื่อสนับสนุนโครงการดีๆที่ช่วยคนไทยด้วยกัน

 • ✅ สั่ง 1 แพค(500g) แพคละ 379฿ +70฿ ค่าจัดส่งตามจริง
 • ✅ สั่ง 2 แพคขึ้นไป เพียงแพคละ 379 ฿ (-140฿) ฟรีค่าจัดส่ง
 • ✅ สั่ง 3 แพคขึ้นไป เพียงแพคละ 359 ฿ (-270฿) ฟรีค่าจัดส่ง
สั่งซื้อสินค้าตอนนี้
เพราะฉันสนับสนุนชาวเขาไทย
*promotionนี้ พิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น สินค้ามีจำนวนจำกัด รีบหน่อยน้า*

"ซื้อกาแฟอะมาทุกถุง เท่ากับให้โอกาสและอนาคต
แก่ชุมชนบ้านปางขอน"

🔥 ด่วนจำนวนจำกัด 🔥

สั่งซื้อทาง facebook
ตอนนี้! โปรราคาพิเศษ
จัดส่ง FREE!

เพื่อให้กาแฟจากชุมชนส่งตรงถึงคุณ
เราเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการขายโดยไม่ผ่านนายหน้า
.
ปีนึงเราผลิตอย่างมีจำนวนจำกัดทำให้ล็อตผลิตแรกของเรานั้นหมดอย่างรวดเร็วขาดตลาด
.
ล็อตของฤดูกาลนี้ก็ใกล้จะหมดแล้ว

สั่งซื้อตอนนี้ เพื่อสนับสนุนโครงการดีๆที่ช่วยคนไทยด้วยกัน

 • ✅ สั่ง 1 แพค (500 กรัม)
  แพคละ 379 บาท + 70฿ ค่าจัดส่งตาม นน. จริง
 • ✅ สั่ง 2 แพคขึ้นไป
  เพียงแพคละ 379 บาท (-140฿)
  *ฟรีค่าจัดส่ง+เก็บเงินปลายทาง
 • ✅ สั่ง 3 แพคขึ้นไป 🔥
  เพียงแพคละ 359 บาท (-270฿)
  *ฟรีค่าจัดส่ง+เก็บเงินปลายทาง
***กาแฟชนิดพิเศษอะมาเป็นกาแฟสด
ไม่ใช่ผงกาแฟสำเร็จรูปที่ชงแล้วละลายกับน้ำร้อน


"ถ้าวันนี้คุณมีโอกาสช่วยชาวเขาไทย รักษาป่าไม้และลดปัญหายาเสพย์ติด
.
และยังได้ดื่มกาแฟชนิดพิเศษ รสชาติเยี่ยม
.
คุณอยากลองไหม?"

อะมาคือกาแฟชนิดพิเศษ (exotic) ของไทย
จากแหล่งเขาปางขอน ณ เชียงรายที่ปลูกโดยชาวเขาพื้นที่

ทำให้ชาวเขามีอาชีพ หยุดตัดไม้ทำลายป่า และหยุดปลูกพืชเสพย์ติด
สั่งออเดอร์สินค้าตอนนี้
เพราะฉันสนับสนุนชาวเขาไทย
กาแฟอะมาเป็นกาแฟสด ไม่ใช่ผงกาแฟสำเร็จรูป

"9 ใน 10 ลูกค้าเรากลับมาซื้อซ้ำ
ใช้แล้วคุณจะติดใจ"

❓ คำถามที่พบบ่อย ❓
FAQ

🚩ใช่กาแฟที่ใส่น้ำร้อนชงแล้วละลายเลยรึเปล่า?

กาแฟอะมา ปางขอนเราเป็นกาแฟสดค่ะ สามารถชงดื่มได้โดยใช้ กระดาษกรอง หรือเครื่องชงต่างๆ แต่ไม่ใช่กาแฟสำเร็จรูปที่ชงน้ำร้อนแล้วละลายนะคะ รสชาติกาแฟสดของเราจะหอมมัน ต่างกันมากค่า 😊☕️

🚩จำเป็นต้องมีเครื่องชงแบบแรงดันไหม ถ้าไม่มีจะชงด้วยอะไร?

ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องค่ะ สามารถใส่น้ำร้อนชงแบบดริปได้เลย แต่ต้องมีกระดาษกรองเพื่อกรองกากของกาแฟนะคะ เพราะกาแฟอะมาเราเป็นกาแฟสดค่า หรือจะใช้หม้อต้มแบบ MOKA POT หรือ French Press ก็ได้ค่ะ ทางเราก็มีจำหน่ายนะคะ

🚩กาแฟเปรี้ยวไหม? เป็นคนไม่ชอบดื่มกาแฟรสเปรี้ยว

กาแฟเราคั่วที่ระดับกลาง ++ รสชาติเข้ม หอม มัน ไม่เปรี้ยวค่ะ 💁

🚩กาแฟอะมา ปางขอนเป็นออแกร์นิครึเปล่า ได้มาตราฐาน อ.ย.ไหม?

กาแฟเราปลูกด้วยวิธีออแกร์นิคทุกขั้นตอนนะคะ เนื่องจากอยู่ต้นน้ำสูงสุดของดอยปางขอน เอกสารรับรองกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจะได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ค่า กาแฟเราได้รับมาตราฐาน GMP และอ.ย. ค่ะ เลขที่ 50-2-04262-6-0004

🚩หากสั่งแล้วจัดส่งตอนไหน กี่วันถึงได้รับ?

เราจัดส่งกาแฟให้คุณลูกค้าทุกวันทำการเวลา 14:00 น.ค่ะ โดย Kerry Express, Flash Express หรือ Best Express หากอยู่ใน กทม. จะใช้เวลา 1-2 วัน นอกเขตกทม. จะใช้เวลา 2-4วัน ค่า

🚩กาแฟเป็นอาราบิก้าหรือโรบัสต้า หรือผสม?

กาแฟอะมา ดอยปางขอนของเราเป็นอาราบิก้าแท้ 100% ระดับพรีเมี่ยมเกรด A ค่ะ คั่วที่ระดับกลาง++ เข้ม ไม่ติดเปรี้ยวค่ะ

🚩เก็บได้นานขนาดไหน แล้วกลิ่นจะหายไปหรือไม่ คั่วล่าสุดเมื่อไหร่?

โรงคั่วกาแฟอะมาของเรา คั่วสดใหม่ทุกๆอาทิตย์ค่ะ เราบรรจุภัณฑ์ด้วยสูญญากาศ และใช้ถุงเกรดพรีเมี่ยม มีวาล์วเดี่ยวเพื่อระบายแก๊สจากด้านใน คงกลิ่นหอมและความสดใหม่ค่ะ หากยังไม่เปิดถุง สามารถเก็บได้นานหลายเดือนเลยค่ะ แต่หากเปิดถุงดื่มแล้ว แนะนำให้ปิดปากถึงให้สนิททุกครั้ง เพื่อคงความหอม และความสดใหม่ไว้ค่ะ หากเปิดปากถุงดื่มแล้ว แนะนำให้ดื่มภายใน 1 เดือนค่า 😊

🚩เห็นหลายที่เคลมว่าเป็นกาแฟปางขอน ใช่อันเดียวกับของกาแฟอะมา ปางขอนรึเปล่า

คนละตัวค่ะ กาแฟของเรามาจากการร่วมงานระหว่างวิสาหกิจชุมชนปางขอน (ชาวอาข่า) เชียงรายโดยตรง โดยเราเข้าไปร่วมลงทุน ไม่เพียงแต่แค่รับซื้อตอนปลายทางเหมือนที่อื่น เป้าหมายเราคือช่วยพัฒนาชุมชนบ้านปางขอนเพื่อสร้างอาชีพให้ชาวเขาไทยเราค่า

กาแฟเราคัดแต่เฉพาะอาราบิก้า 100% เกรด A มาจำหน่ายเท่านั้นจากต้นตอที่แท้จริงค่ะ 👍☕️ ที่อื่นอาจเป็นคนละเกรดค่ะ

อะมาคือกาแฟชนิดพิเศษ (exotic) ของไทย
จากแหล่งเขาปางขอน ณ เชียงรายที่ปลูกโดยชาวเขาพื้นที่

ทำให้ชาวเขามีอาชีพ หยุดตัดไม้ทำลายป่า และหยุดปลูกพืชเสพย์ติด
สั่งออเดอร์สินค้าตอนนี้
เพราะฉันสนับสนุนชาวเขาไทย
กาแฟอะมาเป็นกาแฟสด ไม่ใช่ผงกาแฟสำเร็จรูป
© Copyrights Reserved  2018 | AMA Exotic Coffee
บริษัท ที ซี เกษตร จำกัด
โทร. 02-363-4318 ~ 21